آکادمی موسیقی ملوتیروژ لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
سه تار مکتب مدل 001 سه تار مکتب مدل 001 500000 500000
گیتار آکوستیک یاماها مدل APX500-lll گیتار آکوستیک یاماها مدل  APX500-lll 11100000 11100000
گیتار کلاسیک وفائی مدل mv.1 گیتار کلاسیک وفائی مدل mv.1 898000 898000
گیتار کلاسیک مت مدل ah گیتار کلاسیک مت مدل ah 720000 720000
گیتار کلاسیک ایران ساز مدل C850 گیتار کلاسیک ایران ساز مدل C850 1330000 1330000
گیتار کلاسیک رویال کد 02 گیتار کلاسیک رویال کد 02 770000 770000
گیتار کلاسیک رویال کد 06 گیتار کلاسیک رویال کد 06 790000 790000
گیتار کلاسیک هافنر مدل HAC204 گیتار کلاسیک هافنر مدل HAC204 2300000 2300000
گیتار کلاسیک رویال کد 08 گیتار کلاسیک رویال کد 08 790000 790000
گیتار کلاسیک وفائی مدل MVo2 گیتار کلاسیک وفائی مدل MVo2 1560000 1560000